ASSESSORAMENT AGRÍCOLA I NUTRICIÓ

Rotate Image

El nostre equip, amb més de 15 anys d’experiència en l’acompanyament tècnic en cultius hortícoles, fructícoles i ornamentals, treballa per a una agricultura equilibrada, més productiva i econòmicament viable a través del seguiment nutricional dels cultius, la regeneració del sòl i el control biològic de plagues.

Icon arrow down
https://www.desocarrel.com/wp-content/uploads/2022/02/desocarrel3.jpg

En l’actualitat treballem amb una cinquantena d’explotacions agràries en gestió integrada i ecològica tant en l'àmbit hortícola com ornamental per tot el territori català.

https://www.desocarrel.com/wp-content/uploads/2022/02/desocarrel4.jpg

Per a Desocarrel, la feina comença molt abans de la sembra o el trasplantament amb l’estudi del sòl, la climatologia, les esmenes minerals, les inoculacions microbiològiques corresponents i la introducció d’adobs en verd en la rotació.