ASSESSORAMENT AGRÍCOLA I NUTRICIÓ

El Circell i les Arnaules: seguiment de la nutrició de tomàquet mitjançant anàlisis de saba

Durant 2 anys s’ha fet una monitorització de l’estat nutricional del cultiu de tomaquera protegida a través d’anàlisis de saba pautades i, aplicant les correccions foliars i pel reg corresponents. Amb aquests seguiments detectem les necessitats nutricionals del cultiu abans que es converteixin en un problema i hi posem remei.

Disseny i acompanyament de la gestió agroecològica dels espais de l’hort de Món St.Benet

Al 2018 va començar el projecte de posada en marxa de 5 Ha d’horts productius a l’espai de Món St. Benet. La petició era clara conrear cultius en producció ecològica tenint en compte l’aspecte social i paisatgístic. En l’actualitat estan especialitzats en la producció de col, carbassa, porro i ceba ecològiques i amb moltes ganes de seguir treballant en el projecte.

Integració d’adobs en verd en la rotació de cultius a la finca de gestió integrada de les arnaules

2017 es va començar a integrar adobs en verd a la rotació de cultius a la finca de les Arnaules, al Bages. L’augment de l’activitat del sòl, la millora en l’estructura i en alguns casos, la disminució de les necessitats hídriques del cultiu posterior van ser tan evidents que des de llavors es fan adobs en verd d’estiu i de tardor-hivern, tant en exterior com en hivernacle. El sòl està sempre cobert.

Assessorament en sanitat vegetal i fertilització en cultius de planta ornamental i flor tallada

Portem treballant des de el 2011 en diferents finques productives de planta i flor ornamental. Es fa un seguiment periòdic per valorar aspectes de fertilització, sanitaris i de formació de planta els quals serveixen per donar uns requisits de qualitat en venda.