ASSESSORAMENT AGRÍCOLA I NUTRICIÓ

Des de Desocarrel realitzem cursos i formacions teòrico-pràctiques per a grups, col·lectius, empreses i institucions amb l’objectiu de fer arribar coneixement i tècniques als diferents representants del sector agrícola i ornamental.

Icon arrow down
Icon arrow right Gestió agroecològica.
Icon arrow right Maneig integral.
Icon arrow right Fertilitat i nutrició de cultius.
Icon arrow right Sanitat vegetal.
Icon arrow right Disseny de tanques vegetals.
Icon arrow right Adobs en verd.
Formacio2