ASSESSORAMENT AGRÍCOLA I NUTRICIÓ

En cultius hortícoles i flor tallada duem a terme plans de fertilitat basats en tècniques agronòmiques específiques que convenientment combinades tenen com a objectiu la millora del sistema i la monitorització  nutricional del cultiu. En  planta ornamental fem estudis i millora dels plans d’adobat mitjançant solucions nutritives en funció de les necessitats del cultiu.

Icon arrow down
Icon arrow right Correccions minerals del sòl.
Icon arrow right Activació/inoculació de la microbiologia del sòl.
Icon arrow right Punts clau: monitorització nutricional dels cultius.
nutricio2