ASSESSORAMENT AGRÍCOLA I NUTRICIÓ

Tenint en compte el valor paisatgístic de l’entorn, la climatologia i les característiques del sòl proposem un disseny apropiat de finca basat en diferents analítiques (de sòl, d’aigua, etc,..) aportant diferents solucions a curt, mig i llarg termini, adaptat a les necessitats productives de cada client.

Icon arrow down
Icon arrow right Disseny en funció de l’orografia i característiques edafoclimàtiques.
Icon arrow right Ordenació parcel·lària.
Icon arrow right Tanques vegetals.
Icon arrow right Racionalització del reg.
dissenyfinques